Nyheter –

Wastewater characterisation for design and modelling of primary settlers at municipal wastewater treatment plants

Background The primary settling tank (PST) at municipal wastewater treatment plants (WWTP) is most often the first treatment step after screens, and fat and sand…

Vy över stort fält där jordproverna tas.

Mass balances for heavy metals in arable land amended with sewage sludge

Farmers amend arable land with municipal sewage sludge primarily to supply organic matter and phosphorus where animal manure is in short supply, as is the…

Exjobbsförslag våren 2021: Att spara vatten – ett hållbart perspektiv på vattenfrågan

Verksamhet Sydvatten är en av Sveriges största dricksvattenproducenter som förser nästan en miljon skåningar med vatten varje dag, dygnet runt, året om. Det kommunalägda bolaget…

Exjobbsförslag våren 2021: Vilken ekonomisk och teknisk potential innebär snabbare inkoppling av nya dricksvattenledningar?

En kostnads-nytto-analys med fokus på dricksvattenkvalitet.

Exjobbsförslag våren 2021: Assessment of groundwater distribution to Swedens twelfth largest lake

Background Lake Bolmen, located in southern Sweden is the twelfth largest lake of the country and holds a high ecological, recreational and resource value for…

Exjobbsförslag våren 2021: Aktivitetstester för uppföljning av fermentering av primärslam

Background Municipal wastewater treatment plants (WWTPs) possess the capacity to be energy-positive through allocation of organic carbon to biogas production. This is, however, in direct…