Therese Jephson

Senior projektledare

Therese Jephson är fokusområdesledare för Föroreningar i vattenmiljön och Innovation och ledarskap för cirkulära system.  Hon är disputerad marinbiolog från Lunds universitet som efter disputationen arbetat med forsknings-och utvecklingsfrågor inom miljö, klimat och samhällplaningsfrågor i kommuner, och i samverkan med regionala myndigheter. En stor del av arbete har inneburit att ta fram ny kunskap genom att knyta ihop akademi och kommun. En del i detta har varit väldigt konkret och har handlat om att genomföra och utvärdera åtgärder i den fysiska miljön.

Thereses engagemang finns i att arbeta med vatten- och VA-frågor utifrån ett brett hållbarhetsperspektiv, där både resurser, miljö- och sociala aspekter behöver samspela. Hon drivs av att samordna processer och olika kompetenser så att nya kunskaper och tillvägagångsätt kan utvecklas.