HÅVA – Hållbarhetsanalys för värmeåtervinning ur avloppsvatten

Kan värmeåtervinning implementeras i stor skala utan oacceptabel påverkan på avloppssystemet och miljön?

Lejonparten av energin som används i den urbana vattencykeln används för uppvärmning av tappvarmvatten i hushåll och industrier. Enligt en studie från energimyndigheten använder varje svensk 1150 kWh/år för uppvärmning av varmvatten. Denna energi spolas bokstavligen ner i avloppet.

Med hjälp av värmeväxlare eller värmepump kan denna värme återvinnas antingen i fastigheten, i ledningsnätet eller på avloppsreningsverket. Temperaturen och energivärdet i vattnet minskar ju längre nedströms i systemet dessa installeras. Teknik för värmeåtervinning finns på marknaden och används i kommersiell skala utomlands och på vissa ställen i Sverige. Att utvinna värmen ur avloppet är emellertid förenat med vissa osäkerheter och utmaningar. Bland annat riskerar en lägre temperatur på avloppsvattnet att försämra reningen i reningsverkets biologiska processer. Värmeåtervinning ur avloppsvatten är därför reglerat idag och kan inte utföras i så stor omfattning som är tekniskt möjligt.

Projektet syftar till att göra en hållbarhetsanalys av värmeåtervinning ur avloppsvatten. Hela systemet ingår: från varmvattnets uppkomst i fastigheterna, värmeåtervinning, förluster i ledningsnätet samt påverkan på avloppsreningsverket. Syftet är att svara på frågan om värmeåtervinning kan implementeras i stor skala utan oacceptabel påverkan på avloppssystemet och miljön.

Finansiering

Projektet finansieras av forskningsrådet Formas, Svenskt Vatten Utveckling och deltagande projektparter.

Projektkoordinator, kontaktperson:

Magnus Arnell, Forskare RISE och Lunds universitet
E-post: magnus.arnell@ri.se

Referensgrupp

 • RISE Research Institutes of Sweden
 • Svenskt Vatten
 • WSP
 • Nordic Choice Hotels
 • Inex
 • Huber Technologies Sverige
 • Fastighetsägarna
 • VVS-företagen

 

Målsättning

 • Göra en kunskapssammanställning för värmeåtervinning ut avloppsvatten.
 • Utveckla en systemövergripande simuleringsmodell som inkluderar varmvattenanvändning, värmeåtervinning, energibalanser samt reningseffekten på reningsverket.
 • Genomföra hållbarhetsanalys i tre fallstudier för Malmö, Linköping och Lidingö där modellen testas.

Publikationer

Reyes, D. (2019) Modelling heat recovery for urban wastewater systems – a case study from Malmö Department of Chemical Engineering, Lund University,

Visa publikation

Arnell, M., Lundin, E., Jeppsson, U. (2017) Sustainability Analysis for Wastewater Heat Recovery – Literature Review. Technical report, Division of Industrial Electrical Engineering and Automation, Lund University, LUTEDX/(TEIE-7267)/1-41/(2017).,

Visa publikation

Wärff, C., Arnell, M., Sehlén, R. Jeppsson, U. (2020) Modelling heat recovery potential from household wastewater Water, Science & Technology, DOI: https://doi.org/10.2166/wst.2020.103

Visa publikation
Alla publikationer

Projektmedlemmar från Sweden Water Research

Partners i projektet