Pilotanläggning för läkemedelsrening på Svedala avloppsreningsverk

Under 2018 pågick byggnationen av pilotanläggningen i Svedala. Nu är den äntligen klar, installerad och redo för att tas i drift. Med hjälp av den och två andra piloter, ska energi- och kostnadseffektiva tekniker för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester undersökas.

Totalt ingår det tre stycken pilotanläggningar i projektet Less is More, varav den ena är placerad i skånska Svedala och skiljer sig från övriga två i Danmark och Litauen. Piloten i Svedala har en mekanisk vattenrening med membran- och kolfilter och demonstrerar en komplett reningsprocess. De andra två piloterna består av ett kolfilter som är placerat efter den befintliga, fullskaliga reningen. Tillsammans ska dessa piloter undersöka olika tekniker för att med hjälp av aktivt granulerat kol rena avloppsvatten från läkemedelsrester och andra mikroföroreningar.

Simon Gidstedt, som är ansvarig för piloten i Svedala, menar att man redan nu vet att aktivt granulerat kol i läkemedelsreningsprocessen är en effektiv metod. Det som studeras närmre i Svedalas pilot är hur länge det aktiva kolfiltret kan användas innan det blir mättat, på grund av vattnets karaktär med mycket löst kol i. Därför vill man även försöka separera så mycket organiskt material som möjligt från avloppsvattnet, innan det når kolfiltret. En annan aspekt som också undersöks med piloten i Svedala är hur man på ett effektivt sätt kan ta tillvara på restprodukterna som blir kvar efter reningsprocessen. Då piloten i Svedala saknar biologisk rening, finns kväve och mer organiskt material kvar i slammet. Kväve är till exempel ett viktigt näringsämne vid odling och ur det organiska materialet utvinns biogas.

Projektet Less is More pågår fram till september 2020 och Simon hoppas att resultatet från piloten i Svedala kan leda till mer forskning kring reningstekniker. Det kan i sin tur möjliggöra för reningsverk att implantera kostnadseffektiv reningstekniker för att skydda vårt vatten mot läkemedelsrester och mikroföroreningar. Rester från antibiotika, hormoner och smärtstillande påverkar det marina växt- och djurlivet på ett negativt sätt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillhör projekt

Less is more

Denna sida ingår i Höjdpunkter från 2018