Markus Fröjd

Projektledare

Markus är projektledare på Sweden Water Research och fokusområdesledare för fokusområdet Biologiskt stabila dricksvatten.

Markus är molekylärbiolog i grunden och disputerade i mikrobiologi vid Lunds universitet 2019. Efter disputationen arbetade han som laboratorieingenjör på  VA SYD, där han var involverad i diverse projekt angående dricksvattenkvalitet. På Sweden Water Research arbetar han forskning och utveckling, mestadels med projekt som berör (dricks)vattenkvalitet och allt som hör därtill!