Biologiska filter i våra vattenverk

Biologiska filter har används för rening av dricksvatten i över 200 år, men trots det vet man fortfarande inte så mycket om dessa filter. Projektet tittar på biofilmens roll för att öka kunskapen och skapa effektivare och säkrare biologiska filter för framtiden.

Biologiska filter har används för rening av dricksvatten i över 200 år. Trots processens långa historik vet man fortfarande inte så mycket om dessa filter. Ett biologiskt filter fungerar genom att vatten pumpas in i filtret och sjunker långsamt genom sanden. På varje sandkorn i dessa filter finns en så kallad biofilm. Biofilmen består av ett samhälle av mikroorganismer som tillsammans kan ta bort både organiska föroreningar och farliga mikrober (bakterier, protozoer och virus).

Både infiltrationsdammar på Vombverket och långsamfilter på Ringsjöverket är så kallade biologiska filter. Syftet med detta projekt är att undersöka biofilmen i dessa två system. Med hjälp av storskalig DNA-sekvensering har exempelvis biofilmens sammansättning tagits fram från en infiltrationsdamm på Vombverket där vi har tittat på hur vattnets innehåll kan påverka biofilmen. För att ytterligare öka förståelsen om hur de olika filtren fungerar har även ingående och utgående vatten studerats kring långsamfilter på Ringsjöverket med hjälp av DNA-baserad flödescytometri.

Traditionella metoder för att studera bakterier i vatten involverar ett odlingssteg som tar tid och selekterar ut endast några få grupper av bakterier. Med metoden flödescytometri kan man beräkna alla bakterier i vattnet och se om de är levande eller inte. Denna metod tillsammans med DNA-sekvensering ger oss möjligheten att följa olika långsamfilter och studera floran som finns i dem. I framtiden hoppas man genom ökad förståelse och bättre mätmetoder kunna optimera och styra biofilmens funktion i biologiska filter för att skapa en effektivare och säkrare barriär.

Målsättning

• Öka förståelse för biofilmen i biologiska filter
• Bättre analysmetoder för att kunna övervaka biofilmen i dessa filter
• Skapa effektivare och säkrare biologiska filter

Partners i projektet