Seminarium om biofilm i dricksvattenledningar

Den 18 januari arrangerades ett seminarium i Lund med fokus på biofilm i dricksvattenledningar. Här hittar du presentationerna och programmet för dagen.

Den 18 januari samlades runt 50 intresserade för att diskutera biofilm i dricksvattenledningar och dricksvattensystem. IWA Sverige-seminariet ”Biofilms in drinking water supply systems” arrangerades i Lund av IWA Sverige, Sweden Water Research, Svenskt Vatten och Lunds universitet.

Kvalificerade föredragshållare och spännande diskussioner bidrog till att göra dagen till en positiv kunskapshöjare, som kommer göras om vid senare tillfälle med inbjudan till ännu fler intressenter. Bland annat berättade Sweden Water Research doktorander Sandy Chan och Kristjan Pullerits om sin forskning.

Här finns presentationerna och programmet från dagen (länk till Svenskt Vatten)

Tillhör projekt

Biologiska filter i våra vattenverk, doktorandprojekt

Flödescytometri – en snabb metod för att studera bakterier i vatten

Ultrafiltrerings påverkan av ledningsnätets mikrobiella biofilm

UV-strålning som mikrobiell säkerhetsbarriär