Hur påverkar förbehandlingen av avloppsvatten energibalansen …

... och behovet av volym till den biologiska reningen?

I en ny artikel, Primary filtration of municipal wastewater with sludge fermentation – Impacts on biological nutrient removal, presenteras resultat från ICU-projektet, där en ny förbehandling med filtrering och fermentering av filterslam har testats i pilotskala. Filtreringen och kolkällan som tillsätts till vattnet studeras, och den nya förbehandlingen jämförs med en mer konventionell försedimentering.

Författare är Elin Ossiansson, Simon Bengtsson, Frank Persson, Michael Cimbritz och David Gustavsson.

Läs artikeln här.

Tillhör projekt

Ideal Carbon Utilisation (ICU)