Våra nyheter

2,4 miljoner till rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten

Sweden Water Research har fått nästan 2,4 miljoner från Havs- och vattenmyndigheten, HaV till tredje och sista delen av projektet RESVAV – Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten.

Holistic Sludge Management Conference

Welcome to HSM2016, the 2nd IWA Conference on Holistic Sludge Managament, held June 7-9 2016 in Malmö, Sweden.

The conference is a forum for researchers and practitioners to exchange the latest developments regarding holistic sludge management. It will give possibilities to examine and discuss the different challenges connected to resource recovery through treatment and handling of wastewater.

Det går bra nu.

VillageWaters och Statusbedömning av ledningsnät är två projekt som i dagarna beviljats anslag, det första från Interreg Baltic Sea Region och det andra från Vinnova.
Illustration samarbete

Teknologstudent? Vi ses på ARKAD!

Kom och hälsa på Sweden Water Research på ARKAD – Södra Sveriges största arbetsmarknadsmässa för teknologer. 11-12 november 2015 finns vi i Studiecentrum och Annexet på LTH campus i Lund. Där får du information om de examensarbeten vi erbjuder. Ses där!

Sweden Water Research-dagen 27 november

Sweden Water Research-dagen den 27 november 2015 på temat hur vi möter framtidens vattenutmaningar.

Kan man samsas kring en sjö?

Det är en av många frågor som belyses i ett nytt examensarbete från Lunds Universitet.
Bild på Lundåkraverket

Kväveflöden i Skåne kvantifierade

Första rapporten för projektet SuNha or later… är nu på gång. Det är Johanna Hellstrand som presenterar sitt examensarbete ”Nitrogen flow in Scania – substance flow analysis on a regional level” om kväveflöden i Skåne

Future City Flow har beviljats medel från Vinnova

Urbaniseringen utmanar vårt sätt att hantera vatten. Översvämningar och utsläpp av avloppsvatten är en fara för invånare och miljö. En hållbar stad kontrollerar flödena.

Seminarium om läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten

I höstas medverkade Sweden Water Research i ett pilotprojekt för läkemedelsrening genom ozonering. Resultatet av detta projekt och andra sätt att reducera läkemedelsrester i avloppsvatten presenteras på ett seminarium på Öresundsverket i Helsingborg den 17 mars kl 10-15.

Seminarium om läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten

I höstas medverkade Sweden Water Research i ett pilotprojekt för läkemedelsrening genom ozonering. Resultatet av detta projekt och andra sätt att reducera läkemedelsrester i avloppsvatten presenteras på ett seminarium på Öresundsverket i Helsingborg den 17 mars kl 10-15.

Källsorterande avloppssystem – seminarium i Helsingborg

Den 22 april kan du inspireras av vad som händer internationellt när det gäller utvecklingen av källsorterande avloppssystem, samt diskutera vad vi i Sverige kan lära av detta.

NOM 6, Specialistkonferens i Malmö

7-10 september 2015 samlas en tvärvetenskaplig grupp forskare och ingenjörer från hela världen i Malmö för att dela rön och diskutera forskningsresultat inom området naturligt organiskt material (NOM) i vatten.