Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Vårt F&U-arbete drivs som nätverk där våra ägarbolag aktivt medverkar och alla projekt bidrar till att lösa utmaningar relaterade till vattenkvalitet, digital transformation och cirkulär ekonomi.

Aktiva filter

Resultat av filtrering: 10

Områden: Föroreningar i vattenmiljön
Projekttyper: Alla projekttyper

ISWIM – Innovativ hantering av dagvatten för ett hållbart samhälle

Urbanisering och intensivare regn ställer högre krav på systemen som leder bort dagvattnet. Dessutom innehåller dagvattnet en mängd olika föroreningar. Idag släpps dagvatten oftast ut i sjöar, vattendrag och hav helt utan, eller med otillräcklig, rening. Tekniker för rening behöver utvecklas för att möta både dagens och framtidens krav på dagvattenkvalitet, resurshushållning och möjlighet till användning av dagvatten i fastigheter.

Fyra sittande kvinnor på rad vid havet.

Urbana bad

Den svenska sommardrömmen handlar ofta om sol, värme och bad. Ett bra badställe är därför viktigt när semester och fritidsaktiviteter planeras. Men hur står det egentligen till med kvaliteten på våra badvatten – och påverkas den av våra VA-anläggningar? Det tittar projektet Urbana Bad närmare på.

FanpLESStic-sea

FanpLESStic ska öka kunskapen om och minska mikroplastskräpet i Östersjön. Projektet arbetar med ökad kunskap om spridningsvägar och källor genom mätningar i olika flöden i samhället, samt kostnadseffektiva metoder att minska mikroplast.

Uppströmsarbete – i dag och i framtiden

Projektet ska kartlägga VA-verksamheternas uppströmsarbete, de metoder, verktyg och arbetssätt som finns tillgängliga samt svårigheter, behov och goda exempel. Resultaten från projektet kommer att ligga till grund för utvecklingen av en modell för ett systematiskt och strategiskt uppströmsarbete.