Presentationer från Sweden Water Research-dagen
Sweden Water Research-dagen de 30 november var fullsatt och fullmatad med intressant forskning. Nu kan du ladda ner alla presentationer från konferensen.
SVU-rapport om sektorsöverskridande samarbete i VA-branschen
En ny SVU-rapport undersöker sektorsöverskridande samarbete i VA-branschen. EmmaLisa Nantin har tittat på olika samverkansinitiativ, bland annat Sweden Water Research, och hur formerna för återkoppling till ägarorganisationerna ser ut.
Välkommen Elin, ny industridoktorand
Vi säger välkommen till vår nya industridoktorand, Elin Ossiansson! Elin kommer arbetar med projektet AGNES III, ett pilotprojekt på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.
Välkommen till höstens vattenforskningsdagar
29-30 november bjuder Sweden Water Research och Svenskt Vatten in till en forskning- och innovationskonferens för hållbara vattentjänster.

Doktorander i Science Slam
Fyra doktorander från Sweden Water Research deltog när institutionen för kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola arrangerade ett science slam i september.
Goda bakterier i fokus för framtidens dricksvatten
Den 26 oktober disputerade Sandy Chan med sin avhandling ”Processes governing the drinking water microbiome”. Sandy har forskat på vilken roll mikroorganismer i dricksvattnet har för rening av vattnet. Hennes resultat visar att vårt dricksvattensystem kan ändra på sammansättningen av bakterier i vårt dricksvatten vilket kan vara en viktig nyckel för att säkra framtidens dricksvatten.
IWA World Water & Waste water Congress i Tokyo, 2018
Vartannat år håller International Water Association (IWA) en kongress som samlar människor från hela världen runt frågor kring vatten och avlopp. 2018 samlades nästan tiotusen personer från sammanlagt cirka hundra länder i Tokyo, Japan.
Så ser kommunernas uppströmsarbete ut
Emma Fältström, doktorand på Sweden Water Research, presenterar resultaten från sin studie Uppströmsarbete: idag och i framtiden.
Läs vårt senaste nyhetsbrev
Årets tredje nyhetsbrev från Sweden Water Research är här. Läs om nya doktorander, nya projekt, Sweden Water Research-dagen 30 november och mycket mer.
Nytt dagvattenkoncept kan leda till bättre dialog
Nyligen publicerade Salar Haghighatafshar, doktorand på Sweden Water Research, en artikel i tidskriften Water: Conceptualization and Schematization of Mesoscale Sustainable Drainage Systems: A Full-Scale Study. Artikeln handlar om en konceptualisering av hans forskning kring blå-gröna lösningar för dagvattensystem i staden.
Välbesökt nätverksträff med VA Yngre
Den 5 september bjöd Sweden Water Research in till en nätverksträff tillsammans med nätverket VA Yngre. Intresset för att höra doktorander berätta om pågående forskningsprojekt var stort och förmiddagen lockade många deltagare från flera olika organisationer.
Välkommen Mohammadreza Kamali
Mohammadreza Kamali gästar Sweden Water Research-kontoret i Lund under hösten 2018.