Våra nyheter

Nya doktorander forskar om källsorterat gråvatten och klimatanpassning av ledningsnätet

Under hösten har Sweden Water Research välkomnat Ashley Hall och Sara Roth som industridoktorander hos oss och NSVA.

Första studiebesöket till Testbädd Ellinge genomfört!

Testbädd Ellinge har nu tagit emot sitt första studiebesök. En studietur till Sverige inom Food & Bio Cluster Denmark, denna gång med fokus på biokol, genomfördes 26-27 oktober.

Summering av 1st Swedish Conference on Sewage Sludge Biochar

Den 11-12 oktober anordnade Testbädd Ellinge den första svenska konferensen om slambiokol i Malmö. Konferensen lockade 122 personer från 14 olika länder.

World Water Congress & Exhibition 2022 – mässa, seminarier och Technical Visit

Under september gick den stora världskongressen IWA World Water Congress av stapeln i Köpenhamn och lockade tusentals deltagare. Sweden Water Research var del av den svenska montern, bidrog till flera workshops och seminarier och en Technical Visit som genomfördes dagen efter kongressen.

Möt oss på World Water Congress & Exhibition

Som vi har väntat! Under fyra intensiva dagar kommer vattenbranschen samla deltagare från hela världen i Köpenhamn för seminarier, posters, workshops, mingel, mässa och technical tours. Vi är så klart där.

Studiebesöket till Nordens första fullskala lockade många

Den 25 maj anordnade Testbädd Ellinge ett studiebesök till det danska företaget Aquagreens huvudkontor och pilotfaciliteter i Roskilde samt till Nordens första pyrolysanläggning för avloppsslam i fullskala på Fårevejle Renseanlæg som driftas av Odsherred Forsyning.

Väderradar, badvattenkvalitet, läcksökning och samarbeten på H22 i Helsingborg

Snart drar stadsmässan H22 City Expo igång i Helsingborg! Sweden Water Research och ägare kommer synas på flera spännande ställen och med olika teman. 

Ny teknik ger svar om bakterier i badvattnet på 15 minuter

Snart är det badsäsong och många är sugna på det första doppet. I Helsingborg tas vattenprover varje vecka för att ta reda på om det finns kolibakterier i vattnet. De vattenprover som tas enligt gällande regelverk ger inte utslag förrän tre dagar senare, en aning sent för den som ska bada samma dag. I sommar testar vi därför, inom projektet Urbana bad, att kombinera tekniker som ger svar på om det finns kolibakterier i badvattnet på bara 15 minuter.

”Framförhållning behövs för strategisk utveckling av huvudmännens anläggningstillgångar – utkast till ett manifest”

Sweden Water Researchs medarbetare Kenneth M Persson och Ingemar Clementson skriver i tidskriften Vatten om vad som krävs för en hållbar och smart ledningsnätsutveckling.

Tre års lärdomar om mikroplaster

Mikroplaster sprids i naturen och når våra hav och vattendrag. Men var kommer de ifrån och hur ser deras transportvägar ut? Sweden Water Research har projektlett det treåriga projektet FanpLESStic-Sea med fokus på att öka kunskapen om mikroplaster.
Två barn i ett kornfält.

Urinsorterande toalett i Nature

Inom projektet REWAISE testas en innovativ toalett, där urinen torkas och blir torr växtnäring - direkt under toaletten. Genom att sortera ut urinen kan det mesta av näringen återvinnas ur avloppet. Den ansedda tidskriften Nature skriver om tekniken i nyhetsartikeln The urine revolution: how recycling pee could help to save the world.

Styrelsemöte med studiebesök på Bolmens forskningsstation

Sweden Water Researchs styrelse höll sammanträde och bjöds på studiebesök vid Bolmens forskningsstation.