Våra nyheter

”Vattenfrågan har fördjupats, nu ökar vi takten”

Efter snart två månader på jobbet är Sweden Water Researchs nya VD tydlig med sitt budskap: ”Det är dags att takta upp.”

Läcksökning med satellit har indikerat 1407 dricksvattenläckor

Sweden Water Research, tillsammans med ägarbolagen och flera andra skånska kommuner, är nu först ut i Sverige med att testa och utvärdera läcksökning via satellit i större skala för att leta efter läckor på dricksvattennätet.

Ny styrelse för Sweden Water Research

Sweden Water Research har en ny styrelse sedan årsstämman den 12 juni. Bolagets styrelse består av representanter från respektive moderbolags ägarnämnder.

Ordning i RörANN ska ge en samlad riskbedömning för varje ledning

I projektet används artificiell intelligens för att ge ett bättre underlag för riskbedömningar av läckor på ledningsnätet.
Salar Haghighatafshar

Disputation med fokus på blågröna lösningar i städer

Fredagen den 25 oktober försvarar Salar Haghighatafshar sin avhandling om blågröna dagvattensystem i städer. Salar har utvecklat en metodik och ett verktyg för att studera hur vi med blågröna lösningar kan minska risken för och konsekvenserna av översvämningar i en hel stad.

Nu söker vi controller!

Sweden Water Research växer och söker nu en controller till projektverksamheten. Välkommen att söka tjänsten senast den 13 september!

Cities, rain and risk

Den 13-14 juni hölls den internationella konferensen Cities, rain and risk i Malmö, som handlade om hantering av översvämning i städer.

Doktoranddag på forskningsstation Bolmen

Strålande sol, spännande vattenforskning och svåra förkortningar var några av de saker som mötte Sweden Water Research-doktoranderna den 4 juni, på doktoranddag på forskningsstation Bolmen.

”Jag är stolt över vårt bidrag till VA-branschen!”

Marinette Hagman har rekryterats till DHI Sverige och lämnar Sweden Water Research och NSVA efter många, innehållsrika år som forskningschef.

Många höjdpunkter från forskningsåret 2018

2018 var ett händelserikt år i forskningsbolaget Sweden Water Research. Nu sammanfattar vi det gångna året i vår årsredovisning.

Pilotanläggning för läkemedelsrening på Svedala avloppsreningsverk

Under 2018 pågick byggnationen av pilotanläggningen i Svedala. Nu är den äntligen klar, installerad och redo för att tas i drift. Med hjälp av den och två andra piloter, ska energi- och kostnadseffektiva tekniker för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester undersökas.
Henrik Aspegren

Henrik Aspegren blir VD för Sweden Water Research

Det är nu klart att Henrik Aspegren blir VD för Sweden Water Research från och med augusti.